Dopravní psychotesty

Nabízíme dopravně psychologická vyšetření (tzv. psychotesty). Objednací lhůta běžně kratší než jeden týden.Výsledek vyšetření obdržíte ihned po vyšetření. Stejnopis posudku posíláme příslušnému úřadu ihned po vyšetření.

Naše pracoviště má k provádění dopravně psychologických vyšetření udělenu akreditaci od Ministerstva dopravy České republiky – viz seznam udělených akreditací na stránkách ministerstva.

 

Jaké vyšetření nabízíme, ceník:


 • Profesionálové„řidič z povolání (Skupiny C,D…)“  2.000,- Kč.
 • Řidiči vybodovaní (12 bodů) a se zákazem činnosti 2.200,- Kč.
 • Řidiči starší 65 let 2.000, - Kč.
 • Dopravně psychologické vyšetření pro učitele autoškol  2.000,- Kč
 • Ostatní na dotaz.

 

Co si vzít s sebou? • Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.
 • Výpis z evidenční karty řidiče, který dostanete na odboru dopravy městského úřadu. Nelze akceptovat potvrzení z Checkpointu. (ne starší 30 dní).

Řidiči vybodovaní (12 bodů) a se zákazem činnosti dále potřebují:

 1. Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (ne starší 30 dní).
 2. Výpis z evidence karty řidiče (ne starší 30 dní) Psycholog si pořídí kopii, řidiči zůstává originál.
 3. Usnesení o odebrání řidičského průkazu – při žádosti o jeho navrácení, tj. vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení delším než 6  měsíců, případně rozhodnutí o upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.

 

Jak se na vyšetření připravit:

Přijďte  s dobrou náladou, odpočatí, neovlivněni alkoholem, návykovými látkami, či tlumivými léky.

 

Jak vyšetření probíhá:


Dopravně psychologické vyšetření se skládá ze dvou základních částí: části osobnostní (dotazníky a rozhovor) a části výkonové (zjišťování pozornosti, reakčního času apod.). Během psychotestů pro řidiče se zjišťují předpoklady k řízení motorových vozidel. Mj. jde například o prozkoušení pozornosti, reakčních časů i osobnostních vlastností.

 

Kde nás najdete?

 • Louny - Akátová 2695, Louny 440 01
 • Praha - Rumunská 1 , Praha 2 120 00

 

Jak se objednat?


Pokud probíhají terapie nemohu telefon přijmout, pokud pošlete SMS ozvu se Vám zpět.

 

Psychologické vyšetření plně v souladu s nejnovějšími předpisy, které jsou platné od 20.2.2016, tj. nabytím zákona č. 48/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.