Kurzy pro řidiče

Kurzy pro řidiče s problémovou řidičskou praxí

Skupinové:  7  setkání po 3 hodinách – celkem 20 hodin

Pro řidiče, kteří přišli o řidičský průkaz z důvodu jízdy pod vlivem alkoholu a drog, pro vybodované řidiče.

Rehabilitační programy  jsou účinný a dobře osvědčený nástroj na snižování recidivy problémových řidičů. Jsou určeny především pro řidiče, kteří opakovaně porušují pravidla silničního provozu, ale mohou mít i preventivní význam.  Hlavním cílem těchto programů je dosáhnout změny postojů k pravidlům silničního provozu a ke zlepšení společenské odpovědnosti v oblasti řízení.

 

Kurz je možné absolvovat na doporučení Probační a mediační služby. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.