Poskytované služby

 Psychologické poradenství a terapie v těchto oblastech

Úzkost a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, aj.)
Závislosti (závislost a nadměrné užívání  na alkoholu, drog,  internetu, nakupování, sexu)
Poruchy příjmu potravy, poruchy spánku
Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací)
Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.)
Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, problémy náhradní rodinné péče)
Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, celkové napětí, stres a nepohoda, pocity vyčerpání)
Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či přijímat kritiku, pochvalu, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí)
Rozvoj myšlení, paměti a soustředění (po traumatizaci mozku, u dětí s ADHD a s poruchami učení, po léčbě závislosti na alkoholu, u seniorů)